Mateřská škola Nová Ruda

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_042/0005620
Zahájení projektu: 28. 12. 2016
Ukončení projektu: 31. 8. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je navýšit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o děti od 3 let na území Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a tím podpořit zaměstnanost rodičů. Předmětem projektu je vybudování nového objektu, ve kterém bude provozována mateřská škola (provozovatel bude již nyní fungující MŠ Lísteček) s kapacitou 50 nových míst pro děti předškolního věku 3-6 (7) let), stejně tak pro výchovu a vzdělávání dětí ve věku do 3 let. Podrobněji: studie, která je přílohou žádosti o dotaci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 953 769,28 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 933 018,11 Kč
 
Celková částka: 32 886 787,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena