Mateřská škola Sedlejov

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Sedlejov
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000589
Zahájení projektu: 26. 1. 2016
Ukončení projektu: 30. 6. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování MŠ v Sedlejově, kapacita 25 dětí (děti ve věku od 2 do 6 resp. 7 let), včetně zahrady a herních prvků. Potřeba MŠ v obci souvisí s populačním růstem. Nárůst poptávky po umístění dětí do MŠ přímo v obci vychází i z nedostačující kapacity MŠ v okolních obcích. Díky vzniku MŠ dojde ke zvýšení kvality, úrovně, dostupnosti služeb občanské vybavenosti, rodičům bude umožněno zapojit se na trh práce, v širším hledisku dojde ke stabilizaci a podpoře venkovského osídlení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 507 123,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 560 080,60 Kč
 
Celková částka: 17 067 204,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena