Zkvalitnění infrastruktury studijního programu Hudební umění na JAMU

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Janáčkova akademie múzických umění
Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 5. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je v oblasti hudebních nástrojů, scénické, osvětlovací, video a audio technologie zajistit zvýšení kvality výuky probíhající uměleckou tvorbou studentů Bc. a Mg. stud. programů Hudební fakulty. Projekt úzce navazuje na průřezový projekt ESF a dříve realizované dva projekty OP VK. Sepětí vzdělávací a umělecké činnosti vede k nezbytnosti neustále rozvíjet technologické zajištění nejen učeben, ve kterých probíhá výuka, ale především i vlastních tzv. finálních pracovišť.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 67 467 108,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 937 306,92 Kč
Národní soukromá částka: 3 968 653,46 Kč
 
Celková částka: 79 373 069,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena