Modernizace odborných učeben v Masarykově Základní škole Praha - Klánovice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Masarykova základní škola, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000475
Zahájení projektu: 28. 6. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je modernizace stávajících nevyhovujících prostor pro vzdělávání na Masarykově základní škole, Praha 9 - Klánovice, Slavětínská 200. V rámci projektu dojde ke kompletní obnově vybavení odborné přírodovědné učebny. Druhou řešenou učebnou bude stávající kmenová učebna, která bude modernizována na odbornou multimediální jazykovou učebnu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 223 889,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 979 111,20 Kč
Národní soukromá částka: 244 777,80 Kč
 
Celková částka: 2 447 778,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena