Přírodovědné centrum při DDM Sova Cheb

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Cheb
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004925
Zahájení projektu: 21. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt si klade za cíl zlepšit kvalitu zájmového vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost vzdělávaných osob na trhu práce. V rámci projektu budou vybudovány čtyři učebny přírodovědného centra DDM Sova: - Učebna botaniky - skleník - Učebna přírodovědy - Učebna teraristiky - Učebna zoologie Řešena bude bezbariérovost dotčených prostor a úprava venkovního prostranství a zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 16 999 858,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 999 975,10 Kč
 
Celková částka: 19 999 834,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena