Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1.ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport.

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 14 ROP NUTS II Jihozápad
Příjemce: statutární město Plzeň
Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/05.01407
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 31. 7. 2012
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je atletické sportoviště při 1. ZŠ v Plzni-Bolevci. Hřiště je svým zaměřením i rozsahem nejvýznamnějším sportovištěm v dané lokalitě. Primárně slouží 1.ZŠ, které je specializovanou sportovní školou a je zařazena do programu MŠMT na intenzifikaci sportovních tříd pro atletiku a kopanou. V tomto ohledu škola spolupracuje s atletickým oddílem AC Škoda a fotbalovým oddílem SK ZČE Plzeň.
Cílem projektu je stavebními úpravami rozšířit a rekonstruovat dané sportoviště, které svýmiparametry co do velikosti a povrchů jednotlivých sektorů nevyhovuje stávajícím požadavkům na kvalitní a efektivní sportovní činnosti. Výsledkem bude:
- atletický ovál 400m dlouhý s umělým povrchem
- sprintérská rovina 100 m dlouhá se 6 drahami, kt. se na sportovišti doposud nevyskytovala
- fotbalové hřiště 100x68 s umělou trávou
- atletické sektory: skok do dálky, výšky, hod koulí, vše s umělým povrchem
- tribuna (doposud neexistovala)
- sportovní a sociální zázemí
- 8 parkovacích stání

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 25 669 199,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 529 858,00 Kč
 
Celková částka: 30 199 057,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena