Novostavba Mateřské školy v Bohuňovicích

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Bohuňovice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000601
Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předkládaný projekt řeší rozšíření stávající kapacity mateřské školy v Bohuňovicích vybudováním nové infrastruktury pro předškolní vzdělávání - nové budovy mateřské školy v obci Bohuňovice. Realizací projektu dojde k navýšení stávající kapacity o 22 dětí na celkovou kapacitu 127 dětí. Mateřská škola bude provozována v 5-ti odděleních, přičemž v novém objektu MŠ budou celkem 4 nová oddělení, každé po 28 dětech. Součástí projektu je také kompletní vybavení celého nového objektu mateřské školy.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 621 887,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 874 450,70 Kč
 
Celková částka: 52 496 338,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena