Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka včetně výměny eskalátorů z nástupiště do západního vestibulu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Registrační číslo: CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_029/0000355
Zahájení projektu: 12. 6. 2017
Ukončení projektu: 31. 1. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt "Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Palmovka včetně výměny eskalátorů z nástupiště do západního vestibulu", spočívá v dosažení energetické úspory prostřednictvím modernizace (výměny) stávajících zastaralých a energeticky vysoce náročných eskalátorů za moderní energeticky efektivní eskalátory s vyšší bezpečností provozu a nižšími provozními náklady. Projekt bude realizován ve stanici metra Palmovka.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 12 257 039,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 579 927,71 Kč
Národní soukromá částka: 3 677 111,88 Kč
 
Celková částka: 24 514 079,00 Kč

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena