Revitalizace náměstí Svobody v Jemnici

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO JEMNICE
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.00749
Zahájení projektu: 25. 9. 2008
Ukončení projektu: 30. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Náměstí Svobody v Jemnici je nemovitou kulturní památkou (č.rejstříku 86091/7-2722), jeho neoddělitelnou součástí jsou objekty na ploše náměstí - krucifix u kostela sv. Stanislava, socha Jana Nepomuckého a mírový sloup.
Na náměstí se nacházely (v prostoru kamenné zídky) přestárlé keře jalovců Juniperus chinensis ´Pfitzeriana´, které jsou navržené odstranit a nahradit novou zelení. Ostatní plochy náměstí jsou bez zeleně, celé náměstí je určené pro parkování. Cílem rekonstrukce náměstí bylo omezit parkování osobním automobilům a založit skupiny stromů, které zlepší kvalitu života člověka v urbanizované krajině.
Stromy a keře se výrazně podílejí na tvorbě charakteru území. Jsou nezbytnou součástí mnoha procesů probíhajících a úzce navazují na řadu přírodních prvků v území, ovlivňují mikroklimatický režim, hygienické podmínky, obytnost a rekreační hodnotu území, stejně jako jeho biologickou i estetickou úroveň.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 550 985,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 273 702,00 Kč
 
Celková částka: 1 824 688,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena