Zateplení Mateřské školy a Základní školy

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Dolní Moravice
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/07.00263
Zahájení projektu: 1. 4. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu byla realizace úsporných opatření v budovách Mateřské školy a Základní školy. Oba objekty nesplňovali požadavky ČSN 730540-2/ Tepelná ochrana budov a vyžadovali stavební úpravy pro zlepšení tepelně technických vlastností. Požadovaný stupeň energetické náročnosti, který vyplynul na základě závěrů z Energetického auditu bylo možné dosáhnout výměnou oken a dveří a zateplením obvodového zdiva.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 576 401,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 101 716,00 Kč
 
Celková částka: 678 117,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena