Revitalizace bytového domu Traťová 589/2, Brno

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků Traťová 589/2
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0000418
Zahájení projektu: 1. 8. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2016
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Revitalizace bytového domu Traťová 589/2, Brno spočívající v zateplení obvodového pláště zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací EPS-F a zateplení stropu 1. nadzemního podlaží zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerální vaty. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti domu.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 444 150,44 Kč
Národní soukromá částka: 1 297 616,03 Kč
 
Celková částka: 1 741 766,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena