Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 4. etapa

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Jihomoravský kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/6.1.00/09.06286
Zahájení projektu: 6. 10. 2011
Ukončení projektu: 28. 2. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je druhá etapa implementace soustavy NATURA 2000 v Jihomoravském kraji. V rámci realizace akce bude provedeno geodetické zaměření, vytyčení a značení hranic 23 evropsky významných lokalit. V rámci propagace akce budou instalovány informační tabule. V rámci nákupu vybavení budou pořízeny tři GPS navigace.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 458 486,36 Kč
Veřejné zdroje ČR: 76 762,00 Kč
 
Celková částka: 1 535 248,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena