Obnova krajinářských úprav Státního hradu Bouzov

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/10.06983
Zahájení projektu: 17. 10. 2011
Ukončení projektu: 27. 9. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je obnova historické kompozice a druhové skladby zámeckého parku v k.ú. Bouzov. V rámci realizace akce bude provedeno kácení a ošetření stromů, výsadba dřevin a regenerace trávnikových ploch.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 157 870,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 204 330,00 Kč
 
Celková částka: 1 362 200,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena