Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175
Zahájení projektu: 30. 6. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Úpravna vody (ÚV) Bílý Potok je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku. Předmětem projektu je rekonstrukce celé technologické linky ÚV a stavební rekonstrukce dotčených objektů. Navržena je celková obnova zařízení ÚV po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. Součástí rekonstrukce jsou i úpravy na odběrných objektech Smědá a Hájený Potok a řešení příslušných vodojemů. Navržena je nezbytná dostavba objektů sloužících pro provoz.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 126 445 749,67 Kč
Veřejné zdroje ČR: 22 313 955,83 Kč
 
Celková částka: 198 346 274,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena