Úprava hrází Kylnarova rybníka a obnovení rybníčku v k.ú. Albrechtičky

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC ALBRECHTIČKY
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03379
Zahájení projektu: 30. 9. 2009
Ukončení projektu: 11. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řeší zatěsnění hrází Kylnarova rybníka, zhotovení nového požeráku a převedení vody potrubím mezi Kylnarovým rybníkem a obnovovaným rybníčkem. Obnovením rybníčku vznikla další vodní plocha pro retenci vody a výskyt obojživelníků.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 642 914,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 113 455,00 Kč
 
Celková částka: 756 370,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena