Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Diakonie Broumov, sociální družstvo
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011679
Zahájení projektu: 11. 1. 2021
Ukončení projektu: 4. 4. 2022
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Sběr a třídění nepotřebného textilu se za poslední dobu rozšířilo do mnoha českých měst. Nepotřebné oděvy tak mohou místo spalovny skončit u někoho, kdo je ještě rád využije.
Tímto tématem se zabývá i sociální družstvo Diakonie Broumov, které za dobu svého působení takto zrecyklovalo už více než 15 tisíc tun oblečení. To je množství, které by při rozložení na zem dokázalo pokrýt českou i slovenskou republiku. Aby družstvo mohlo v činnosti pokračovat, pořídilo si novou třídící linku. I díky podpoře evropských fondů tak může Diakonie Broumov dál poskytovat textil potřebným.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 675 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 825 000,00 Kč
 
Celková částka: 5 500 000,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena