Ekocentrum DOTEK Krkonoše - vzdělávací a poradenské středisko pro Královéhradecký kraj. Etapa I., II. a III.

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/09.03835
Zahájení projektu: 1. 3. 2013
Ukončení projektu: 30. 9. 2013
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Záměrem projektu je vybudování nového pobytového a denního
ekologického vzdělávacího střediska a ekologické poradny v Horním
Maršově v Krkonoších. Za tímto účelem bude rekonstruována a
adaptována budova bývalé fary čp. 175. Dům vlastní od roku nestátní
nezisková organizace Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory-
SEVER; Brontosaurus Krkonoše (dále jen SEVER). Realizací projektu
získá SEVER dostatečné prostorové zázemí pro provozování ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty v Královéhradeckém kraji .

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 30 948 125,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 461 432,00 Kč
 
Celková částka: 36 409 557,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena