Šmoldus vodní a mokřadní plochy v k.ú. Újezd u Brna

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Újezd u Brna
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01519
Zahájení projektu: 17. 4. 2009
Ukončení projektu: 29. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Obsahem projektu byla obnova vodní plochy v prostoru bývalé závlahové nádrže a využití okolních pozemků pro vybudování vodních a mokřadních biotopů, na které je celé šírší zájmové území velmi chudé.
SO 01 Obnova vodní nádrže řeší prohloubení stávající závlahové nádrže a vytvoření litorálního pásma po jejím obvodu. Plocha vodní hladiny nádrže bude 8070 m2.

SO 02 Mokřad řeší vytvoření mokřadního biotopu na jižním okraji vodní nádrže. Celková plocha mokřadního biotopu bude 3 289 m2. Prostor kolem nádrže a mokřadu byl osázen dřevinami geobiocénů STG 2BC3-4 Ulmi-fraxineta a 2BD3 Fagi-guerceta tiliae.

SO 03 Vegetační úpravy. Celková plocha výsadby bude 1014 m2. Okolí biotopů bylo zatravněno.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 148 584,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 555 631,00 Kč
 
Celková částka: 3 704 215,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena