Revitalizační opatření Unkovického rybníka a jeho okolí

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Unkovice
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.03222
Zahájení projektu: 19. 8. 2009
Ukončení projektu: 20. 1. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Rekonstrukce stávající vodní nádrže spočívala v odtěžení sedimentů, vytvoření litorální zóny a vodních tůní včetně rekonstrukce výpustného zařízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 487 768,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 262 546,00 Kč
 
Celková částka: 1 750 315,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena