BD Sokolovská

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0009050
Zahájení projektu: 25. 3. 2019
Ukončení projektu: 30. 9. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 379 023,44 Kč
Národní soukromá částka: 6 568 535,16 Kč
 
Celková částka: 10 947 559,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena