Obnova zámeckého parku v Buchlovicích

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Národní památkový ústav
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/10.07344
Zahájení projektu: 2. 12. 2010
Ukončení projektu: 6. 5. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je obnova sídelní zeleně v obci Buchlovice v k. ú. Buchlovice. V rámci realizace akce proběhne odstranění dřevin, výsadba nových vegetačních prvkův zámeckém parhu zámku Buchlovice.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 807 107,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 142 429,00 Kč
 
Celková částka: 949 536,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena