Rozšíření separace odpadů ve městě Bohumín

Programové období: 2007-2013
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: BM servis a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/11.10146
Zahájení projektu: 26. 4. 2012
Ukončení projektu: 29. 8. 2012
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Pro sběr odděleně vytříděných odpadů budou pořízeny kontejnery pro hákový a ramenový nosič, které budou přistavovány do vybraných lokalit na území města. Do kontejnerů budou shromažďovány biologické odpady a to jak z údržby veřejné zeleně, tak i probiologické odpady rostlinného původu od obyvatel města Bohumína. Kontejnery pro ramenový nosič budou sloužit v hůře přístupných lokalitách, kontejnery pro hákový nosič v ostatních částech města. Obsluhu těchto kontejnerů bude zajišťovat kontejnerovýnosič s hydraulickou rukou, ke kterému budou pořízeny vyměnitelné nástavby ? ramenový a hákový nosič kontejnerů. Hydraulická ruka bude sloužit k nakládce volně ložených odpadů. Vozidlo bude rovněž sloužit pro obsluhu kontejnerů v rámci sběrného dvora. Takto vyseparované odpady budou následně předávány ze 100% k materiálovému využití, biologické odpady budou zpracovány na kompostárně a vzniklý zelený kompost bude zpětně aplikován do ploch obecní zeleně.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 969 438,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 700 489,00 Kč
Soukromé zdroje: 518 880,00 Kč
 
Celková částka: 5 188 807,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena