Úprava okolí hřbitova v Rousínovci

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Rousínov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01909
Zahájení projektu: 1. 9. 2008
Ukončení projektu: 20. 11. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jedná se o ozelenění východního svahu za hřbitovní zdí skupinovou výsadbou nenáročných keřů, která je v současné době zarostlá ruderálními rostlinami. Skupinová výsadba za hřbitovní zdí bude doplněna třemi skupinami stromů - tzv. "Svaté trojice" (trojice blízko sesazených vzrůstných stromů, princip historických výsadeb z 19. století). Tyto trojice jsou z domácích dřevin - lip a javorů. Z komunikace přímo na hřbitov ještě odbočuje cesta podél záhonů u zdi směrem ke hřišti, kde se napojuje na stávající cestu. Za márnicí výsadby keřů končí skupinou šeříků, na ně navazuje alej z jeřabin, které umožňují výhled a zároveň rámují prostor hřbitova. Projektová dokumentace je vypracována na celkové řešení úprav hřbitova v Rousínovci. Město Rousínov žádá na ozelenění svahu za hřbitovní zdí, jehož je majitelem.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 137 928,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 24 339,00 Kč
 
Celková částka: 162 268,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena