Nákup drtiče stavebních odpadů

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Vladimír Michalec
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/09.05488
Zahájení projektu: 1. 8. 2010
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení speciálního drtiče stavebních odpadů, který umožní jejich recyklaci. Dojde tak ke zvýšení množství využívaných stavebních odpadů v regionu – v Olomouckém kraji. Zároveň klesne množství odpadů ukládaných
na skládky.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 333 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 647 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 220 000,00 Kč
 
Celková částka: 12 200 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena