Revitalizace sídelní zeleně v Doksech

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO DOKSY
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01742
Zahájení projektu: 21. 10. 2008
Ukončení projektu: 8. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt byl zaměřen na revitalizaci významné zeleně v zastavěných částech města Doksy:

1. revitalizace stromořadí ul. Valdštejnská
2. revitalizace parku - Tyršovy sady
3. komplexní ošetření památné lípy

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 702 790,71 Kč
Veřejné zdroje ČR: 124 021,00 Kč
 
Celková částka: 826 812,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena