Stavební úpravy bytového domu Axmanova 3761-62, Kroměříž

Programové období: 2014-2020
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků domu Axmanova 3761 - 3762, Kroměříž
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001873
Zahájení projektu: 29. 1. 2015
Ukončení projektu: 31. 7. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V rámci projektu budou provedeny stavební úpravy spočívající v zateplení štítových stěn kontaktním zateplovacím systémem tl. 140 mm včetně souvisejících stavebních prací bytového domu Axmanova 3761-62, Kroměříž.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 122 484,90 Kč
Národní soukromá částka: 285 798,10 Kč
 
Celková částka: 408 283,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena