Dostavba vodovodu a kanalizace Čerčany

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Obec Čerčany
Registrační číslo: CZ.1.02/1.1.00/08.02215
Zahájení projektu: 6. 5. 2009
Ukončení projektu: 15. 12. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt realizoval dostavbu kanalizace v obci Čerčany ve dvou lokalitách - mezi ul. Masarykova a Lesní a Nové Městečko, v lokalitě Nové Městečko byl současně budován i vodovod. Další část dostavby vodovodu byla realizována v ulici Palachova.
Nové Městečko - v této lokalitě bylo připojeno 50 objektů na stávající tlakovou kanalizaci výstavbou nových 958 m potrubí a souběžně na vodovod výstavbou potrubí o stejné délce.
Mezi ul. Masarykova a Lesní se jednalo napojení 37 objektů výstavbou 1020 m potrubí gravitační splaškové kanalizace.
V ulici Palachova byly připojeny další 4 objekty.
Souhrnně se tedy jednalo přípravu připojení 87 objektů na kanalizaci a 54 objektů na vodovod.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 057 714,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 539 596,00 Kč
 
Celková částka: 3 597 311,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena