Tůně Dolní Bělá

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Marek Hajšman
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008907
Zahájení projektu: 10. 7. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

V extravilánu obce Dolní Bělá bude na zamokřeném trvalém travním porostu, v údolnici toku Dolní Bělá a Veska vybudováno pět tůní. Tůně jsou navrženy jako uměle hloubené terénní deprese bez přítoku vody, bez možnosti vypouštění a bez manipulačních objektů pro hospodaření s vodou. Tůně částečně zasahují do plochy lokálního biocentra LBC 08, LBC 11 a LBC 16.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 775 806,93 Kč
 
Celková částka: 775 807,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena