Revitalizace Chřástalí potok

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005925
Zahájení projektu: 4. 10. 2018
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení: 28. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je revitalizace koryta Chřástalího potoka a přilehlé nivy. V minulosti došlo k napřímení a zahloubení trasy koryta od pramene až po soutok s Pohořským potokem. Cílem projektu je vytvoření nového mělkého koryta, které bude podléhat přirozenému vývoji. S tím souvisí i vytvoření dvou neprůtočný a jedné průtočné tůně a dále napojení drenáží, které je řešeno pomocí drobných vzdouvacích tůněk. Součástí revitalizace je také realizace doprovodných výsadeb.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 284 231,90 Kč
 
Celková částka: 1 284 232,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena