Výsadba zeleně v extravilánu Police nad Metují - lokalita Plachty a lokalita Klůček

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Police nad Metují
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_088/0008509
Zahájení projektu: 7. 2. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2024
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem projektu bylo vytvoření zelených ploch v extravilánu obce Police nad Metují, která se nachází na území CHKO Broumovsko. Jednalo se založení nové plošné zeleně a to jak keřové, tak stromové. Výsadba zeleně byla realizována ve dvou lokalitách - v lokalitě Plachty, v plánovaném biokoridoru a v lokalitě Klůček v údolnici tří suchých poldrů. Součástí realizace projektu bylo zhotovení oplocenky, která chrání dřeviny proti okusu zvěří, a údržba těchto ploch po dobu 3 let od jejich výsadby.

Na tento projekt se můžete podívat ve videu, kde se dozvíte, jak evropské fondy vrací do naší krajiny rozmanitost:

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 693 867,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 298 917,72 Kč
 
Celková částka: 1 992 785,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena