Stavební úprava, regenerace, oprava a údržba domu Roháčova 1984 a1985, Dvůr Králové nad Labem

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1984, 1985, Dvůr Králové nad Labem
Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0007314
Zahájení projektu: 8. 8. 2017
Ukončení projektu: 31. 3. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je regenerace a zateplení domu. Zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, zateplení soklové části, zateplení podlahy nad posledním podlažím, oprava balkonů, výměna starých oken a dveří a výměna střešní krytiny bytového domu Roháčova 1984 a 1985, Dvůr Králové nad Labem. Projekt je určen pro majitele a obyvatele bytového domu. Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti objektu, neboť vykazuje neuspokojivé parametry z hlediska energetických nároků.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 613 646,34 Kč
Národní soukromá částka: 3 765 174,81 Kč
 
Celková částka: 5 378 821,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena