Sanace černé skládky u Nové Vsi

Programové období: 2007-2013
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/08.02502
Zahájení projektu: 19. 10. 2009
Ukončení projektu: 19. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt podpořený OPŽP umožnil sanaci černé skládky u lesní cesty spojující Novou Ves u Skutče a Hroubovice v přírodní rezervaci Anenské údolí. Černá skládka narušovala krajinný ráz a negativně ovlivňovala lesní ekosystém. V lokalitě se nacházejí zdroje podzemní vody zásobující mimo jiné i město Skuteč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 628 001,26 Kč
Veřejné zdroje ČR: 110 824,00 Kč
 
Celková částka: 738 825,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena