Obnova rybníka v k.ú. Dlouhá Ves na parcelách 1065 a 1066

Programové období: 2007-2013
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Doležal Radek
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.02827
Zahájení projektu: 1. 6. 2009
Ukončení projektu: 12. 11. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

V současné době je hráz rybníka značně porušená, nemá žádný retenční prostor a hrozí její protržení. Rybník má dřevěné vypouštěcí potrubí opatřené v rybníce dřevěným čepem, který umožňuje vypouštění rybníka. Regulace hladiny vody v rybníce není možná. Realizací projektu se zvětší akumulační i retenční prostor rybníka. Po hydrologické stránce dojde k vyrovnání odtoků. Při velkých vodách dojde k transformaci průtoků velkých vod,malé odtoky se mírně zvýší. Rybník je vhodným napajedlem polní zvěře a je možné ho využít i pro požární účely v přilehlém komplexu lesů, ale i v obci. Pro vlhkomilnou flóru a faunu jsou zde vhodné životní podmínky a to zvláště v litorálním pásmu kolem nádrže, které zůstane zachováno. Pokud by nedošlo k rekonstrukci hráze rybníka,hrozí, že dojde k jejímu protržení a následnému lavinovitému protržení všech rybníků ve vsi.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 587 564,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 103 687,00 Kč
Soukromé zdroje: 76 805,00 Kč
 
Celková částka: 768 057,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena