Vybudování třídícího dvora a pořízení nové technologie za účelem zkvalitnění nakládání s odpady

Programové období: 2007-2013
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Karel Franc
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00053
Zahájení projektu: 15. 10. 2008
Ukončení projektu: 30. 6. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo vybudování efektivního systému separace a úpravy odpadu pro jeho další maximální využití. Realizací projektu chtěla společnost Karel Franc LUTOMA zejména zefektivnit a zkvalitnit současné procesy nakládání s odpady a tím vytvořitvhodné podmínky a předpoklady pro maximalizaci využití separovaných odpadů (např. jako náhrada přírodních neobnovitelných zdrojů) a snížení množství odpadu, který není dále využit a skládkován, případně je jinak nevhodně likvidován.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 280 599,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 755 400,00 Kč
Soukromé zdroje: 988 748,00 Kč
 
Celková částka: 6 024 748,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena