Revitalizace vodní plochy Mašíňák a deponie sedimentů

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO VARNSDORF
Registrační číslo: CZ.1.02/6.4.00/08.01902
Zahájení projektu: 21. 11. 2008
Ukončení projektu: 8. 10. 2009
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Jednalo se o celkovou rekonstrukci rybníku Mašíňák. V rámci projektu bylo provedeno: odbahnění a odtěženy organické sedimenty, oprava sypané zemní hráze poškozené vodní erozí, výšková úprava koruny hráze přísypem, odstranění stávající konstrukce bezpečnostního přelivu, vybudování nového bezpečnostního přelivu, úprava odpadu od přelivu, vybudování dvou nezávislých výpustí na vodním díle - požerák I je situován v místě stávajícího nevyhovujícího požeráku a požerák II nahradil nevyhovující pomocný přeliv (jeho konstrukce a trouby byly odstraněny, oprava stávajících odpadů od požeráku II, oprava koryta přívodu včetně výstavby nového kapacitního propustku na ul. Dvorská,uložení sedimentů a přebytečných zemin z vodní nádrže Mašíňák v celkovém objemu téměř 13 tis. m3. Pro trvalé uložení sedimentů byla schválena změna ve využití území.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 13 439 193,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 371 621,00 Kč
 
Celková částka: 15 810 814,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena