Naučná stezka v areálu Dětské léčebny Cvikov

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/10.06387
Zahájení projektu: 1. 4. 2011
Ukončení projektu: 29. 6. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu bylo vybudování interaktivní naučné stezky, která bude sloužit převážně školním a předškolním dětem a zájmovým skupinám k posílení a pěstování vztahu k přírodě. V rámci projektu došlo k obnově stávajících vycházkových pěšin a jejich značení, instalace informačních tabulí a dětských naučných herních míst.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 544 038,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 96 006,00 Kč
 
Celková částka: 640 044,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena