Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0011160
Zahájení projektu: 29. 4. 2021
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2024
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako orgán ochrany přírody má povinnost zajistit péči o lokality soustavy Natura 2000 - evropské významné lokality a zlepšovat stav předmětu ochrany. Předkládaný projekt řeší celkovou revitalizaci evropsky významné lokality Děhylovský potok - Štěpán včetně obnovy stávajícího rybníka. Účelem projektu je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 47 455 685,94 Kč
 
Celková částka: 47 455 686,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena