Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815
Zahájení projektu: 1. 1. 2019
Ukončení projektu: 30. 6. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt předkládá Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). Jeho náplní je rozšíření a podpora rozvoje transferu technologií a znalostí na ČZU ověřením 9 komercializačních záměrů pocházejících od výzkumných pracovníků 3 fakult ČZU. Na základě Analýzy proveditelnosti provedené v první fázi projektu bude minimálně 6 z těchto záměrů vyhodnoceno pozitivně a postoupí do druhé fáze - Příprava komercializace s možností jejich dalšího využití městskou samosprávou.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 18 554 756,82 Kč
Veřejné zdroje ČR: 14 843 805,45 Kč
Národní soukromá částka: 3 710 951,37 Kč
 
Celková částka: 37 109 514,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena