Brain 4 Industry - Inovační centrum

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431
Zahájení projektu: 20. 10. 2021
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření inovační infrastruktury vytvořením kvalitní sdílené infrastruktury v oblasti vyspělých výrobních technologií s důrazem na aditivní technologie s potenciálem interakcí mezi výzkumným a podnikatelským sektorem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 83 134 549,86 Kč
Národní soukromá částka: 27 711 516,62 Kč
 
Celková částka: 110 846 066,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena