CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24020
Zahájení projektu: 1. 3. 2011
Ukončení projektu: 16. 5. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Obsahem projektu je vybudování infrastruktury, která kvantitativně i kvalitativně posílí základní výzkum v oblasti chemické biologie a genetiky. Jedná o pořízení integrované robotické sestavy pro testování aktivit sloučenin s vysokou propustností, sestavy pro automatizovanou mikroskopickou analýzu s vysokou propustností, integrovaného robotického zařízení pro uchovávání chemických sloučenin a vybudování laboratorního zázemí pro tyto technologie. Cílem projektu je vybudovat národní infrastrukturu chemické biologie včetně národní sbírky a databáze sloučenin. Hlavní náplní infrastruktury bude testování biologických aktivit těchto sloučenin a hledání nástrojů, sond a metod určených pro základní výzkum obecných procesů v buňce, mechanismů vzniku onemocnění a možnosti ovlivnění patofyziologických drah v buňce.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 97 807 134,44 Kč
Veřejné zdroje ČR: 17 260 082,00 Kč
 
Celková částka: 115 067 216,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena