Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Vysoké učení technické v Brně
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0012
Zahájení projektu: 29. 3. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Centrum materiálového výzkumu (CMV) je regionální výzkumné centrum, provozované jako samostatné pracoviště Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně, a je primárně zaměřené na aplikovaný výzkum v oblasti anorganických materiálů, transportních systémů pro péči o zdraví a senzorů na bázi organických polovodičů.

Projekt Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace, prioritní osa 2. V období 04/2010 až 12/2013 bude celkově investováno více než 200 mil CZK do vybudování špičkového vědecko-výzkumného centra zaměřeného na materiálový výzkum ve 2 hlavních oblastech: Anorganické materiály a Transportní systémy a senzory.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 197 856 200,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 34 822 342,00 Kč
 
Celková částka: 232 678 542,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena