Rozvoj centra průmyslového výzkumu Doosan Škoda Power

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Doosan Škoda Power s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009154
Zahájení projektu: 4. 4. 2017
Ukončení projektu: 20. 12. 2019
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je do 31.12.2019 rozšíření VaV kapacit společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. prostřednictvím pořízení zejm. zařízení a software pro výpočty a experimentální ověření koncových stupňů turbín, vybavení pro výzkum a ověření ventilačních a třecích ztrát koncových stupňů a vybavení pro výzkum a ověření chování mokré páry v koncových stupních.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 22 705 712,50 Kč
Národní soukromá částka: 22 705 712,50 Kč
 
Celková částka: 45 411 425,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena