Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_113/0012672
Zahájení projektu: 2. 10. 2018
Ukončení projektu: 5. 10. 2020
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Záměrem projektu je vytvoření nové sdílené inovační infrastruktury Inovačního centra - podnikatelského inkubátoru Libereckého kraje (IC-PILK) o kapacitě 3767, 74 m2, a to jako nástroje pro další rozvoj lokálního podnikání v Libereckém kraji se službami explicitně zaměřenými na podporu start-up a etablovaných malých a středních firem. Místem realizace projektu je budova č. p 525/4 v obci Liberec IV - Perštýn, v ulici U Jezu, která je registrována v databázi brownfieldů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 54 362 376,31 Kč
Veřejné zdroje ČR: 54 362 376,34 Kč
 
Celková částka: 108 724 753,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena