Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Registrační číslo: CZ.1.05/4.1.00/04.0136
Zahájení projektu: 1. 2. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Projekt Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP měl za cíl vybudovat nový objekt v lokalitě Nová ulice, Olomouc, v bezprostřední blízkosti areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Nový objekt o celkové ploše 16 443 m2 (z toho 16 311 m2 způsobilé plochy), je konstrukčně propojen se stávajícím objektem Teoretických ústavů LF UP. Nově vybudovaný objekt je určen zejména pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů Patologická anatomie a soudní lékařství, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská biologie, Histologie a embryologie a doktorského programu Ošetřovatelství. Z vybudované kapacity budou mít prospěch všichni studenti Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP. Naplnění cíle projektu významně přispěje ke zkvalitnění výuky spojené s výzkumem v akreditovaných oborech DSP obou dotčených fakult, tím dojde ke zkvalitnění výchovy mladých vědecko-výzkumných pracovníků. Vybavení objektu bude zajištěno částečně z projektu (digestoře, laminární boxy a interiérové vybavení), částečně budou využity stávající přístroje a vybavení laboratoří, které budou do nového objektu přestěhovány. Nové přístrojové vybavení bude pořízeno z grantových prostředků jednotlivých pracovišť.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 204 785 137,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 103 261 788,00 Kč
 
Celková částka: 308 046 925,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena