Podnikatelský inkubátor Kanov - 2. etapa

Programové období: 2014-2020
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: EHC CZECH s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_033/0007168
Zahájení projektu: 4. 5. 2016
Ukončení projektu: 30. 3. 2018
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Předmětem projektu je realizace 2. etapy - rozšíření podnikatelského inkubátoru KANOV o další výrobně-skladovou halu s celkovou užitnou plochou 2 256 m2 včetně potřebného vybavení. Zároveň bude pořízeno vybavení pracovišť ve stávajícím objektu pro START-UP podnikatele. Nový objekt podnikatelského inkubátoru KANOV - výrobně-skladová hala bude postaven na pozemku 86/28 k.ú. Tašovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 23 403 317,50 Kč
Národní soukromá částka: 23 403 317,50 Kč
 
Celková částka: 46 806 635,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena