Zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: KARBOX s.r.o.
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026305
Zahájení projektu: 1. 8. 2021
Ukončení projektu: 31. 5. 2023
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem předkládaného projektu je výzkum a vývoj zařízení na získávání vody z prostředí pouštního vzduchu. Výstupem projektu bude kontejnerové a mobilní zařízení pro využití v reálném prostředí, které vychází z laboratorních prototypů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 19 297 336,52 Kč
Národní soukromá částka: 10 653 519,48 Kč
 
Celková částka: 29 950 856,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena