Laboratoř rotační laserové vibrometrie

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21539
Zahájení projektu: 1. 10. 2014
Ukončení projektu: 30. 9. 2015
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Náplní projektu je pořízení potřebného přístrojového a laboratorního vybavení a zřízení speciálního výzkumného pracoviště - Laboratoře rotační laserové vibrometrie - a začlenění této laboratoře do struktury Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. Toto pracoviště bude určeno pro potřeby základního a aplikovaného výzkumu dynamických vlastností těles a mechanických soustav, a to zejména v oblasti rozvoje bez kontaktních měřicích systémů vibrací složitých rotujících soustav. Vybavením Ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i. touto technologií a zřízením laboratoře pro laserovou vibrometrii rotujících těles se ústav stane špičkovým pracovištěm regionu pro řadu institucí a podniků základního i aplikovaného výzkumu u nás i v zahraničí. Toto zařízení v sobě nese rovněž silný inovační potenciál a lze proto v budoucnu očekávat i jeho dílčí speciální využití pro vyřešení konkrétních problémů technická praxe.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 14 725 083,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 398 401,00 Kč
 
Celková částka: 19 123 484,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena