Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Fakultní nemocnice Na Bulovce
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22160
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2010
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vědeckou činnost, a to prostřednictvím pořízení technického vybavení výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie při klinice infekčních, tropických a parazitárních nemocí Fakultní nemocnice(FN) Na Bulovce, která zajišťuje jako jediné zdrav. zařízení na území hl.m.Prahy velkou část klinického výzkumu a rutinní péče u vybraných infekčních nemocí. Probíhá zde i řada výzkumných projektů např. ve spolupráci s pracovišti 1. lékařské fakultyUniverzity Karlovy (1. LF UK) a pracovišti Akademie věd (AV) ČR v Praze či se zahraničními partnery. Návrh projektu reflektuje zvýšenou potřebu klinického výzkumu infekčních chorob včetně HIV/AIDS, virových hepatitid a bakteriální sepse i zlepšení zákl. imunologického monitoringu pacientů s těmito infekcemi. V současnosti jsou vědecké i rutinní kapacitní možnosti lab. téměř vyčerpány, bez výměny a pořízení nové techniky nebude možné absorbovat další nárůst výzk. aktivit i imunolog. vyšetřování.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 552 020,20 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 038 590,00 Kč
 
Celková částka: 13 590 610,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena