CETOCOEN

Programové období: 2007-2013
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 5 OP Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Masarykova univerzita
Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0001
Zahájení projektu: 15. 2. 2010
Ukončení projektu: 31. 12. 2013
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

CETOCOEN aplikuje vědecko-výzkumné poznatky základního výzkumu do hodnocení dopadů průmyslových činností na životní prostředí a zdravotní stav obyvatelstva a je ojedinělým projektem i ve světovém měřítku.

V rámci Evropy existuje řada registrů a databází informujících o stavu životního prostředí, výskytu látek v ovzduší a povrchových vodách či zvýšeném množství zdravotních problémů v jednotlivých státech i regionech.

Neexistuje však systém, který by tato data vzájemně propojil, a umožnil pátrání po příčinách negativního působení prostředí na zdraví obyvatelstva. Jedním z hlavních cílů projektu CETOCOEN je vývoj takového systému, který umožní efektivní prezentaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik kontaminace prostředí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 462 378 714,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 73 569 002,00 Kč
 
Celková částka: 535 947 716,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena