Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost
Příjemce: Univerzita Karlova v Praze
Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22169
Zahájení projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 10. 2011
Téma projektu: Výzkum

Informace o projektu

Ústav dědičných metabolických poruch má řadu vysoce erudovaných pracovníků i vynikajících výzkumných výsledků (včetně např. ocenění Česká hlava), ale nemá dostatečně kvalitní laboratorní zázemí.

Proto si projekt klade za cíl rozšířit a modernizovat prostorové i přístrojové vybavení tak, aby mohly vzniknout výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky. Ty budou studovat buněčné procesy u dědičných metabolických poruch na morfologické úrovni i pomocí velmi citlivé LC-MS/MS technologie.
Výsledky výzkumů by pak mohly vést k novým diagnostickým postupům či léčbě pro tato dosud obtížně léčitelná a často smrtelná onemocnění.

Projekt spočívá jednak v rekonstrukci prostor pro laboratoř tkáňových kultur a jednak v dovybavení laboratoře tkáňových kultur a stávající laboratoře buněčné biologie a laboratoře metabolitů ÚDMP.

Na realizaci se budou převážně podílet zaměstnanci žadatele, stavební práce a nákup přístrojů budou zadány ve výběrovém řízení.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 21 530 874,58 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 799 566,00 Kč
 
Celková částka: 25 330 441,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena